اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

با لهارود

با لهارود
مباحث مدیریتی،اجتماعی،فرهنگی،سازمانی.... 
قالب وبلاگ

عارف فراقی تصریح کردند:درزمان عثمان،تجمل گرائی،جهل،فتنه،انحراف بحدی رسیده بودکه گوینده حق اندک،زبان درراست گفتن ناتوان،خواری طرفداران حق،گرفتاری مردم به نافرمانی،دو روبودن دانشوران مردم و سود جوی قاریان انها، معضل کارگزاران فاسدواستانداران بی لیاقت،مشکل نو مسلمانان نا اشنابا الفبای اسلام،ناممکن بودن مشکل پیکار منافقان وفتنه گران داخلی از اساس دشواری های دوران حکومت علی (ع) به شمار می رود.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

نادرشاه افشار خطاب به عالمان و دانشمندا ن ایرانی:

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود

هردیاری برای خودش فرزندان نام اوری دارد که می توان با غرور به وطن به انها افتخار کرد. وطن همیشه داشته های خودش را در اختیارمن وتو می گذارد تا برایش بهترین ومفید ترین باشیم . 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]
این مطالب عین اظهارات ومصاحبه های مقامات مسئول در دولت اصلاحات سید محمد خاتمی رئیس جمهور

اسبق ایران در روزنامه های ان زمان می باشد که جای تامل دارد .


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

 عارف فراقی مدرس دانشگاه درمورد اقتصاد تعاونی چنین بیان کردند: 

اقتصادتعاونی مطرح شده درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان سومين راه نظام اقتصادي مطلوب،جايگاه رفيعي داردوبه لحاظ خاصیت همگنی وهمبستگی و تأثيربالاي آن درتحقّق عدالت وانصاف اجتماعي،تسريع روند رشدوتوسعه متوازن اجتماعي و اقتصادي،داراي اهميت فو ق العاده وحتی استراتژیکی است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

 زمینه های اصلاح مدیریت درجامعه اسلامی:

 چوبشنوی سخن اهل دل مگوکه خطاست       سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست

درهرجامعه ای مدیریتهای فرهنگی،اجرائی یک الگومحسوب شده وهمواره زیرذره بین احادجامعه بویژه چشمان تیزبین ومنتقدانندطوریکه مسئولیت،رفتار،گفتار،کردارآنهاموردارزیابی قرارمیگیرد.اگرمحسنات بیشتر باشند مورد تقدیردرغیراین صورت موردتنقیدونکوهشند. جمله:


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

حجة ا لا سلام و ا لمسلمین حاج حبیب برومند نماینده مردم فهیم و ولایتمدار شهرستانهای بیله سوار وپارس اباد مغان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی درجلسه ای که اخیرا در یکی از روستا های شهید پرور بیله سوار با حضور فرماندار محترم ومسئولین ادار ه جات دولتی وفرماندهی مرزبانی،اقشارمختلف مردم و... رگزار شد از نقش سازنده اولیه و مساعدت 

 

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]
درماده 20 قانون تجارت ایران ،هفت نوع شرکت تجاری قید شده است که از بین اینها فقط شرکتهای تعاونی جدا ازبقیه،غیر انتفاعی،غیر دولتی است. البته نباید فکر کرد که تعاونی ها صندوق صدقه اند یاسودی کسب نمیکنند بلکه منظور این است که سودش مانندسایر شرکتها نیست که کلهم بحساب صاحبان سرمایه واریز بشود.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

ازدیدگاه قران وروایات،مدیریت نقش اول را درتغییر وتحولات اجتماعی دارد.دراین زمینه رسول اکرم (ص) فرموده اند:

((صنفان اذا صلحا صلحت ا لامة  و ا ذ افسد افسد ت ا لا مة،قیل من هم یا رسول ا لله ؟قال العلماء وا لرو سا ء . ))  

 << فرمودند :دو صنف هستندکه هرگاه صالح باشند،امت صا لح خواهند بود؛ وهرگاه فاسد باشند،امت هم فاسد خواهند شد.سئوال شد یا رسول ا لله اینها چه کسانی می باشند؟ فرمودند : علماء و امیرا ن جامعه. >>. ( خصا ل ج 1 ص 36).


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

درخرابات مغان نورخدا می بینم                      این عجب بین که چه نوری زکجا می بینم

جلوه برمن مفروش ای ملک الحاج که تو           خانه می بینی ومن خا نه خدا می بینم .

(حافظ شیرازی)

اخیرادرپی مطرح شدن پیشنهاد تشکیل استان مرزی مغان(شامل شهرستانهای بیله سوار،پارس اباد، گرمی،مشگین شهر) به مرکزیت شهرستان پارس اباد توسط حاج آقا برومند نماینده محترم شهرستانهای بیله سوار وپارس ابادو امضا 55نفرازنمایندگان فهیم ومتدین وعدا لت طلب مجلس شورای اسلامی،متاسفانه برخی کاملا مغرضانه درجهت تخریب وتضعیف حاج اقا برومندومغان برامده اند که این اقایان بهتر است درنوع ادبیات گفتاری ورفتاری خودشان نهایت دقت لازمه را داشته باشند...


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

شركت تعاوني روستائي كشاورزي گوگ تپه بعنوان يك شركت تعاوني موفق روستائی (چندمنظوره ازنظر تنوع خدمات ارائه شده)از توابع شهرستان بيله سواركه درسال 1343 ه – ش باسرمايه اندك تعداد محدودي ازافرادمحلي روستابامديريت افرادتوانمندبومي تشكيل شد ودر...


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]
 

ماده 37 – وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير مي باشد:


1 – دعوت مجمع عمومي ( عادي -فوق العاده).


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]
 

قانون تعاون درايران در 12 فصل مشتمل برهفتادويك ماده وپنجاه تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخه سيزدهم شهريورماه يكهزاروسيصدوهفتادمجلس شوراي اسلامي تصويب،1377/7/12 به تائيدشوراي نگهبان رسيده است.درمتن اين قانون دررابطه بالزوم تشكيل تعاوني دونكته اساسي وجوددارد:الف–جنبه روحي، رواني ،معنوي،عاطفي ،فكري دررابطه با فرد وجامعه ب–جنبه هاي اقتصادي-اجتماعي.

به لحاظ اهمیت موضوع سود ونحوه اختصاص ان؛عین فصل چهارم قانون تعاون ایران را درمورد سود بیان می کینم ...


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

بند 2 اصل 43 و 44 ق.ا.ج.ا.ا اهميت تعاون را به صراحت بيان كرده اند.بخش تعاوني دربرگيرنده شركتها و موسسات تعاوني توليدوتوزيع است كه طبق ضوابط اسلامي در شهرها وروستاهاي كشور تشكيل شده وبه فعاليت مي پردازند.وشامل 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]

لغت تعاون درفرهنگ معين بمعني به همديگرياري رساندن،همدستي،دستگيري ودرلغت نامه دهخدا نيز، هم پشت شدن، يكديگرراياري كردن ذكرشده است.بايد توجه داشت تعاوني نه براي سود،نه براي صدقه،بلكه براي خدمت رساني تشكيل شده است.برخي تعاون را نوعي مصالحه بين سوسياليزيم وسرمايه داري تعريف كرد ه اند. 1 -"ممورياوساكنا"دركتاب تعاون دركشورهاي خارجي چنين نوشته اند:

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

جهان باقی و فانی فدای شاهد و ساقی

که سلطانی عالم را طفیل دوست میدانم.

با سلام بتما می شما سروران نازنین. این و بلاگ در جهت پا سداشت ارزشها و حرمتها و نیز بیان دیدگاه ها و نظرات سازنده شما اندیشه ورزان و نیک اندیشان و نیز اطلاع رسانی مفید و به مو قع طراحی و ایجاد شده است.این وبلاگ افتخاردارد که مطالب علمی شما فرهیختگان را جهت معرفی به جامعه وفرزانگانش معرفی ومورد استفاده مخاطبین خودش قرار بدهد.
آرشيو مطالب
ابزار رایگان وبلاگ